LCD Video Walls

Clarity Matrix LX46HDU

Màn hình ghép LCD 46''
Khoảng cách từ ảnh tới ảnh 3.7mm
Độ sáng 500 nits.
Call for pricing

Clarity Matrix LX55HDU

Màn hình ghép LCD 55'
Khoảng cách từ ảnh tới ảnh 3.7mm
Độ sáng 500 nits.
Call for pricing

Clarity Matrix LX55HDX

Designed for 24x7 operation
Clarity Matrix LX55HDX-L features 500 nits brightness
Call for pricing

Clarity Matrix MX46HDU

Màn hình ghép LCD 46''
Khoảng cách từ ảnh tới ảnh 3.7mm
Độ sáng 800 nits.
Call for pricing

Clarity Matrix MX46HDX

Designed for 24x7 operation, Clarity Matrix MX models feature 800 nits brightness, LED bac...
Call for pricing

Clarity Matrix MX55HDU

Màn hình ghép LCD 55''
Khoảng cách từ ảnh tới ảnh 3.7mm
Độ sáng 800 nits.
Call for pricing

Clarity Matrix MX55HDX

Designed for 24x7 operation, Clarity Matrix MX55HDX-L features 800 nits brightness, LED ba...
Call for pricing