Xavtel

CDM-1000

- Có thể được chỉ định làm micro chủ tọa hoặc đại biểu.
- Tích hợp sẵn chức năng chọ...
Giá: Liên Hệ

CDM-2000

- Có thể được chỉ định làm micro chủ tọa hoặc đại biểu.
- Tích hợp sẵn chức năng chọ...
Giá: Liên Hệ

CDM-T5

- Có thể được chỉ định làm micro chủ tọa hoặc đại biểu.
- Tích hợp sẵn chức năng chọ...
Giá: Liên Hệ

CFM-2000

- Có thể được chỉ định làm micro chủ tọa hoặc đại biểu.
- Tích hợp sẵn chức năng chọ...
Giá: Liên Hệ

DCA-660

The Senator system from Xavtel is a revolutionary DSP driven digital network that is able ...
Giá: Liên Hệ

DCP-1000

The Senator system from Xavtel is a revolutionary DSP driven digital network that is able ...
Giá: Liên Hệ

DDB-104

The Senator system from Xavtel is a revolutionary DSP driven digital network that is able ...
Giá: Liên Hệ